TOUR DE LUBELSKIE – JASTKÓW ZA NAMI

Uczestnicy Tour de Lubelskie Jastków

17 lipca 2022 r. w gminie Jastków odbył się rajd rowerowy, pn. „Tour de Lubelskie”. Organizatorem rajdu było Stowarzyszenie „Piotrawin Razem”. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Lubelski i Gmina Jastków. Uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy: ogólną – zieloną liczącą około 36 km oraz rodzinną – czerwoną o długości 11 km. Około godziny 10:30 uroczystego rozpoczęcia rajdu dokonał Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski oraz Grzegorz Kozioł – Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego.

Trasy rajdu przebiegały przez gminę Jastków, a co za tym idzie wszyscy uczestnicy, a było ich ponad 320 (!)  mogli podziwiać malownicze tereny tej części Powiatu Lubelskiego. W wydarzeniu udział wzięli profesjonaliści, amatorzy a także rodziny z dziećmi. Wśród uczestników rajdu znaleźli się: Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, który zmierzył się z trasą zieloną oraz  Michał Mulawa – wicemarszałek województwa lubelskiego, który wziął udział w wydarzeniu ze swoją rodziną.

Pierwsi uczestnicy rajdu dotarli na metę już ok. godz. 12.00. Po zakończeniu rajdu odbył się Festyn Rodzinny, na którym Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski wręczył zwycięzcom nagrody i puchary. Każdy uczestnik rajdu został nagrodzony pamiątkowym medalem. Ponadto, organizatorzy zapewnili szereg atrakcji, takich jak zabawy dla dzieci, występy artystyczne czy potańcówkę. Podczas Festynu wszyscy zainteresowani mogli podziwiać stoiska przygotowane przez KRUS, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, czy Koła Gospodyń Wiejskich. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, na którym główną atrakcją był symulator dachowania.

Głównym zamierzeniem cyklu Tour de Lubelskie jest propagowanie aktywnego spędzania czasu, turystyki rowerowej, ale również promocja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.  Wysoka frekwencja, sprzyjająca pogoda, jak i zaangażowanie organizatorów niewątpliwie spełniło wszystkie cele.

uczestnicy tour de lubelskie jastków na lini startu

uczestnicy tour de lubelskie jastków

uczestnicy tour de lubelskie jastków

moment zapisów uczestników na rajd

jeden z uczestników rajdu - Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

od lewej: Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa

uczestnicy rajdu na mecie

cała fotorelacja wydarzenia dostępna jest na facebooku Starostwa Powiatowego w Lublinie  KLIK 

Content retrieved from: https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/n,258835,tour-de-lubelskie-jastkow-za-nami.html.