Wnioski i uwagi do planów zagospodarowania dostępne poprzez e-usługi

Miasto Lublin uruchamia aplikację portalu partycypacyjnego dla planowania przestrzennego jako nową internetową platformę do kontaktu z mieszkańcami Lublina. Wszyscy zainteresowani udziałem w dyskusji nad zapisami planów zagospodarowania mogą zgłaszać wnioski i uwagi także poprzez e-usługę. – Do tej pory wnioski i uwagi w procedurze planistycznej można było składać wyłącznie drogą tradycyjną w formie papierowej bądź elektroniczną […]

Czytaj dalej

Miasto podpisało umowy na kolejne zadania drogowe

Nowa jezdnia i chodniki na ul. Kawaleryjskiej, oświetlenie ul. Nałkowskich oraz remont fragmentu ul. Wiejskiej – to zadania drogowe, na które Miasto właśnie podpisało umowy. Łączna wartość prac związanych z modernizacją ulic to ponad 900 tys. zł. – Podpisane umowy rozpoczynają kolejne, zaplanowane na ten rok, inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Wykonane prace poprawią stan […]

Czytaj dalej