Nowa droga w dzielnicy Szerokie

W przyszłym roku w dzielnicy Szerokie powstanie nowa droga. Miasto ogłosiło przetarg na budowę ulicy Siewierzan. Inwestycja jest realizowana w ramach inicjatywy lokalnej.
– Co roku rozwijamy sieć infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ulic w mieście. Efektem rozpoczętej procedury przetargowej będzie nowa droga w dzielnicy Szerokie. Ulica Siewierzan jest obecnie nieurządzona, jej budowa zdecydowanie poprawi warunki i komfort korzystania z drogi oraz wpłynie na obsługę zlokalizowanych w tym miejscu posesji. Zadanie realizujemy wspólnie z mieszkańcami, w ramach inicjatywy lokalnej. To  przy ich wsparciu finansowym opracowano dokumentację projektową – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.
Nowo wybudowana ulica Siewierzan będzie miała około 400 m długości i 5 m szerokości. Dodatkowo, po obu jej stronach powstaną chodniki o szerokości 2 m. Na końcu jezdni o nawierzchni bitumicznej powstanie plac nawrotowy. Ogłoszone postępowanie przewiduje także budowę ciągu pieszego w kierunku ul. Wołynian o szerokości 3 m i długości około 70 m, jak również budowę ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 m i długości ponad 60 m, wykonanego z kostki brukowej. Wraz z nową drogą zostanie wybudowana niezbędna infrastruktura, czyli odwodnienie, oświetlenie, kanalizacja sanitarna oraz wodociąg. Wykonawca usunie także kolizję z gazociągiem. W ramach zadania wykona też oznakowanie poziome i pionowe.

Czas na realizację inwestycji to 12 miesięcy. Termin ten jest liczony od daty podpisania umowy.

Content retrieved from: https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/aktualnosci/nowa-droga-w-dzielnicy-szerokie,242,2133,1.html.