Kolejny rok dużych inwestycji w szkołach

Budowa przedszkola przy ZS nr 12 - zdjęcie z placu budowy
Budowa sali gimnastycznej I LO - zdjęcie przedstawiające budowę wentylacji w sali

Przełom roku upłynął pod znakiem robót budowlanych w lubelskich szkołach. Od miesiąca w Szkole Podstawowej nr 52 trwają prace związane z rozbudową placówki o dwa skrzydła. Nowy segment przedszkolny przy Zespole Szkół nr 12 w tym czasie zyskał kolejne piętro, zaś sala gimnastyczna I Liceum Ogólnokształcącego – elewację.
– Szczególnie nas cieszą szybkie postępy prac ziemnych na naszym nowym placu budowy na Felinie, gdzie w grudniu ruszyła rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52.To pozwoli nam na znaczne powiększenie placówki i zabezpieczenie miejsc dla dodatkowych 300 uczniów. Sytuacja równie dobrze wygląda na pozostałych dwóch placach miejskich inwestycji w szkołach. Łącznie na realizację tylko tych trzech największych zadań oświatowych przeznaczymy z tegorocznego budżetu 40 mln złotych. Obiekty te powinny być gotowe jeszcze w tym roku – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.
Pierwszy miesiąc rozbudowy SP nr 52 przy ul. Jagiełły przyniósł przede wszystkim roboty ziemne i rozbiórki. Pierwsze prace polegały na przygotowaniu placu budowy – ogrodzeniu terenu, montażu zaplecza dla pracowników, zabezpieczeniu zasilania elektrycznego i organizacji dróg dojazdowych. Usunięto również kolizje sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz części kanalizacji deszczowej. Aktualnie prace na placu budowy prowadzone są dwutorowo – obejmują przygotowanie fundamentów pod budowę segmentu dydaktycznego oraz równolegle prowadzoną rozbiórkę w istniejącej kuchni i stołówce. Wykopy pod nowy budynek dydaktyczny zostały wykonane już w 80%, trwa wylewanie chudego betonu pod ławy fundamentowe oraz deskowanie, zbrojenie i betonowanie ław pod budynek. W planie robót na najbliższe tygodnie pozostaje zakończenie wykopów i wylewek ław po budynek. Powinny także ruszyć prace murarskie ścian konstrukcyjnych piwnic z wykonaniem wieńców, izolacje fundamentów oraz montaż płyt stropu nad piwnicą. W kuchni i stołówce planowane jest zakończenie rozbiórek i wyburzenie ścian, a także prace ziemne pod budowę nowego zaplecza.

W grudniu w nowo wybudowanej części ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej przybyło już drugie piętro wraz ze ścianami działowymi. Natomiast w budynku sali gimnastycznej przy I LO przy Al. Racławickich kolejna część ścian otrzymała elewację z warstwą zbrojącą. Obecnie prace koncentrują się na wykonaniu posadzek w piwnicach oraz robotach technicznych przy montażu central wentylacyjnych. Zamontowano także drzwi zewnętrze do hali.

 

Content retrieved from: https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/aktualnosci/kolejny-rok-duzych-inwestycji-w-szkolach,241,2133,1.html.