Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Msza

12 lipca 2022 r. odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – dzień ten został ustanowiony w październiku 2017 r. przez Andrzeja Dudę Prezydenta RP jako święto państwowe. Uroczyste obchody odbyły się pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Wsi w Osówku (gmina Potok Wielki, Powiat Janowski).

Osówek to mała miejscowość, która znajduje się w środku lasu, a w czasach wojennych pozwalała na skuteczne ukrywanie się partyzantów przed hitlerowcami.

Uroczystości rozpoczęto mszą św. polową w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych. Liturgii przewodniczył ks. Wojciech Kania – Sekretarz Biskupa Sandomierskiego. Odśpiewano hymn narodowy i wysłuchano melodii „Cisza”. Następnie Leszek Nosal – wójt gminy Potok Wielki przywitał przybyłych gości i mieszkańców.

Podczas tego wydarzenia listy do uczestników uroczystości skierowali Andrzej Duda Prezydent RP, Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki. Okolicznościowe przemówienie miała również Gabriela Masłowska – Poseł na Sejm RP oraz mjr Bogdan Walas – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju.

Na zakończenie oddano salwę honorową. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i znicze. W uroczystościach Powiat Lubelski reprezentowali Artur Rumiński – Sekretarz Powiatu Lubelskiego oraz Anna Zielińska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, którzy pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji złożyli kwiaty i oddali hołd poległym.

 

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

 Msza  Uczestnicy  Scena  Uczestnicy  Złożenie kwiatów  Złożenie kwiatów  Salwa honorowa  Pomnik  Przemówienie
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie

 

Powrót

Content retrieved from: https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/n,258654,dzien-walki-i-meczenstwa-wsi-polskiej.html.