Cały czas pomagamy uchodźcom z Ukrainy

Policjanci i pracownicy cywilni z lubelskiego garnizonu po raz kolejny odpowiedzieli na apel i zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Tym razem zebrane przedmioty i środki czystości trafiły dzisiaj do Centrum Usług Logistycznych w Polańczyku, gdzie przebywają rodziny policjantów z Ukrainy.

zebrane artykuły

Wobec dramatycznych wydarzeń na Ukrainie i napływającymi do Polski uchodźcami wojennymi policjanci i pracownicy z garnizonu lubelskiego kolejny już raz odpowiedzieli na apel i zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów. Tym razem zorganizowano zbiórkę zainicjowaną przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie dla rodzin policjantów z Ukrainy. Informacja o tym, że rodziny naszych kolegów potrzebują pomocy, spotkała się z dużym odzewem. Dzięki dużemu zaangażowaniu komend lubelskiego garnizonu zebrano bardzo dużą ilość najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców (m.in. żywność z długim terminem przydatności, środki czystości i higieny osobistej, zabawki, słodycze czy koce).

zebrane artykuły w busie

Dzisiaj wypełniony zebranymi przedmiotami bus wyruszył do potrzebujących. Dary trafiły do Centrum Usług Logistycznych w Polańczyku. Przebywają tam uchodźcy z Ukrainy – rodziny policjantów z Ukrainy, którzy zostali na miejscu, broniąc swojej ojczyzny.

policjant i policjantka układający paczki z darami do radiowozu

Policjanci zapowiadają kolejne zbiórki wiedząc, że taka pomoc uchodźcom pokrzywdzonym działaniami wojennymi jest cały czas bardzo potrzebna. W wielu komendach i komisariatach lubelskiego garnizonu Policji były i są organizowane zbiórki artykułów potrzebnych dla uchodźców, którzy uciekając przed wojną, szukają u nas schronienia.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek

  • zebrane artykuły
  • zebrane artykuły
  • zebrane artykuły
  • zebrane artykuły
  • zebrane artykuły w busie
  • dwie kobiety wypakowują dary z busa

Content retrieved from: https://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/124013,Caly-czas-pomagamy-uchodzcom-z-Ukrainy.html.