70 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie

Kolejni policjanci zasilili lubelski garnizon Policji. W szeregi naszej formacji wstąpiło 70 nowych funkcjonariuszy. Policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego otrzymali legitymacje służbowe. Podczas uroczystości Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka wręczył okolicznościowe monety „Ochrona polskiej granicy wschodniej” 7 policjantom, którzy brali czynny i aktywny udział w ochronie granicy.

Policjantka z podniesioną prawą dłonią i wyprostowanymi dwoma palcami ślubuje na Sztanda Komendy Wojeódzkiej Policji w Lublinie.

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyło 70 nowych funkcjonariuszy. „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta…” – to początek roty ślubowania wypowiedzianej przez policyjnych adeptów podczas uroczystej zbiórki.

Komendant Wojewódzkie Policji w Lublinie wypowiada dla młodych funkcjonariuszy rotę ślubowania.

Młodych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki. Z rąk komendanta stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe. W uroczystości udział wziął Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka, który również przekazał nowoprzyjętym policjantom gratulacje i życzenia.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki wręcza legitymacje policjantom.

Nowi funkcjonariusze zostali przyjęci w drugim w tym roku naborze. Wśród tej grupy mundurowych jest 50 mężczyzn i 20 kobiet. Nowo przyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje. Wśród  nowych mundurowych 25 posiada tytuł ratownika, 40 – uprawnienia instruktora sportu, z kolei 16 – posiada patent sternika motorowodnego.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka przemawia do zgromadzonych gości.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Świdniku, Lubartowie, Łukowie, Krasnymstawie, Puławach, Hrubieszowie i Oddziale Prewencji Policji w Lublinie. Najwięcej funkcjonariuszy, bo 33 zostało przydzielonych do Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

Policjanci w granatowych mundurach.

Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

Plakat zachęcający do wstąpienia w szeregi policji.

W tym roku w szeregi lubelskiego garnizonu Policji wstąpiło już 127 nowych funkcjonariuszy. Następne przyjęcia w planowane są w sierpniu, we wrześniu i w grudniu. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!

Dzisiejsza uroczystość była okazją do wręczenia dyplomów uznania oraz okolicznościowych monet „Ochrona polskiej granicy wschodniej”. Otrzymało je z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki 7 policjantów, którzy brali czynny i aktywny udział w ochronie wschodniej granicy. Wyróżnienia są symbolicznym podziękowaniem za dotychczasową służbę w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej i wojną na Ukrainie. Okolicznościowa moneta „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, wprowadzona została do obiegu przez Narodowy Bank Polski 27 stycznia 2022 roku.  Na rewersie monety znajdują się sylwetki funkcjonariuszy. Na awersie jest przedstawiony wizerunek polskiego słupa granicznego. Wręczając monety Wojewoda wyraził w ten sposób wdzięczność za ochronę polskiej granicy, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców regionu i kraju, profesjonalizm, rzetelność, odpowiedzialność  i skuteczność w wykonywaniu zadań.

Wyróżnieni funkconariusze z Wojewodą Lubelskim i Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości>>>

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek

Content retrieved from: https://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/126336,70-nowych-funkcjonariuszy-zlozylo-slubowanie.html.