Podsumowanie 2021 roku w lubelskim garnizonie Policji

Dziś odbyła się odprawa kadry kierowniczej lubelskiego garnizonu Policji podsumowująca pracę policjantów w minionym roku. Odprawie, która została zorganizowana w formule zdalnej, przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. Szef lubelskiego garnizonu podziękował za bardzo dobrą służbę pełnioną na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny. Po raz kolejny skuteczna i zdecydowana walka z przestępczością kryminalną pod względem wykrywalności plasuje lubelski garnizon Policji na pierwszym miejscu w kraju.

 

Film Film_Garnizon_Lubelskiej_Policji.mp4

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.

 

Pobierz plik Film_Garnizon_Lubelskiej_Policji.mp4 (format mp4 – rozmiar 28.33 MB)

Z uwagi na panujące obostrzenia, spotkanie zorganizowano w formie wideokonferencji. W odprawie, której przewodniczył szef lubelskiego garnizonu Policji nadinspektor Artur Bielecki, udział wziął Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak oraz Prokurator Okręgowy w Lublinie Pan  Robert Malicki. W naradzie uczestniczyli również Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego, komendanci miejscy i powiatowi lubelskiego garnizonu Policji, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy sekcji i zespołów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Odprawa roczna której przewodniczył szef lubelskiego garnizonu Policji nadinspektor Artur Bielecki, udział Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak oraz Prokurator Okręgowy w Lublinie Robert Malicki.

Podczas odprawy omówiono efekty pracy policjantów lubelskiego garnizonu Policji na przestrzeni ostatniego roku.

Ekrany monitorów na których widać kadrę kierowniczą na odpraiw rocznej.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki rozpoczął odprawę od prezentacji wyników badań na temat społecznej oceny Policji oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków przeprowadzonych w 2021 roku przez CBOS. W podsumowaniu pracy policjantów sondaże dotyczące oceny naszej pracy, mają istotne znaczenie. Z badań wynika, że 61 procent badanych dobrze ocenia pracę Policji. Z kolei 95 procent Polek i Polaków czuje się bezpiecznie w okolicy miejsca swojego zamieszkania. To jest tendencja, która pomimo pandemii i wielu innych uwarunkowań ostatniego roku, utrzymuje się stale na bardzo wysokim poziomie. Powyższe dane są doskonałym przykładem tego, że wysiłki podejmowane przez policjantów każdego dnia, są doceniane przez społeczeństwo.

Następnie przedstawiony został aktualny stan kadrowy garnizonu, który liczy aktualnie 4966 policyjnych etatów. Pracę mundurowych wspierają również osoby zatrudnione na stanowiskach cywilnych. To łącznie 1255 etatów. Co roku nasza formacja przyjmuje do służby nowych funkcjonariuszy. W minionym roku w realizowanych naborach w szeregi naszej formacji wstąpiło kolejnych 162 stróżów prawa. Wskaźnik wakatów do ogólnego stanu etatowego, pod koniec grudnia wyniósł 17. W 2022 roku wstępnie zaplanowano kolejne przyjęcia do służby, które odbędą się w pięciu terminach.

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy policji.

Jak powiedział nadinspektor Artur Bielecki, miniony 2021 rok był czasem wytężonej służby i pracy w wielu obszarach działań Policji.

Jedną z nich był pion prewencji.

W ciągu minionego roku odnotowaliśmy w całym garnizonie lubelskim 168 652 interwencje. To zaangażowanie policjantów przekłada się na osiągnięty średni czas reakcji na zdarzenia pilne, który wyniósł 8 minut i 2 sekundy (czas reakcji na zdarzenie w skali kraju to 9 minut). Ten wynik plasuje nas na pierwszym miejscu w skali kraju.

Zdjęcie wyonane przed stadionem Arena Lublin. Policjanci zabezpieczają mecz pilki nożnej.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się popularna wśród mieszkańców interaktywna aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie odnotowaliśmy 28 162 zgłoszenia. Były to wskazania miejsc lub zdarzeń, które w ocenie mieszkańców naszego województwa są niebezpieczne bądź uciążliwe. Dzięki temu narzędziu, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. Lubelski garnizon Policji osiągnął pierwsze miejsce pod względem potwierdzalności zgłoszeń (78,1 %) dokonywanych za pośrednictwem KMZB w skali kraju.

Baner z napisem Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Praca policjantów pionu prewencji to również zabezpieczanie imprez masowych i zgromadzeń publicznych. W minionym roku policjanci w województwie lubelskim zabezpieczyli 125 imprez masowych i 247 zgromadzeń publicznych.

Policja zabezpiecza mecz na Arenie Lublin.

Funkcjonariusze brali udział w zabezpieczeniu m.in. finałowego meczu Pucharu Polski w piłce nożnej pomiędzy drużynami Raków Częstochowa i Arka Gdynia, a także meczu Pucharu Polski pomiędzy drużynami Motor Lublin i Legia Warszawa. Obydwie imprezy rozegrane zostały na stadionie Arena Lublin. Funkcjonariusze prewencji brali udział także w licznych działaniach profilaktycznych. Zrealizowano ogółem 9 350 przedsięwzięć takich jak: spotkania, akcje, konkursy, festyny, konsultacje z mieszkańcami itp.

W lubelskiej Policji każdego dnia 2021 roku średnio:

  • skierowano do służby patrolowej i obchodowej 803 policjantów prewencji;
  • skierowano do służby na drogach 235 policjantów ruchu drogowego;
  • przeprowadzono 462 interwencji;
  • dokonano 16 zatrzymań na gorącym uczynku;
  • ustalono 51 podejrzanych;
  • wykryto 73 przestępstwa;
  • ujawniono 1 314 wykroczeń;
  • realizowano 15 konwojów, w których przekonwojowano 27 osób.

Ten przykład obrazuje, jak wygląda codzienna służba i zaangażowanie funkcjonariuszy Policji w dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Nadinspektor Artur Bielecki podsumowując pracę funkcjonariuszy w lubelskim garnizonie, podziękował za wysiłek wniesiony w tym szczególnym okresie przez funkcjonariuszy w zapewnienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. Jak powiedział, to był trudny rok ze względu na trwającą pandemię oraz sytuację na wschodniej granicy.

Komendant podziękował za ogromne zaangażowanie i doskonałe wyniki. „…Jestem dumny z Was, bo za tymi wynikami stoją ludzie, którzy codziennie przychodzą do służby, pracy i angażują się w bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszej ciężkiej pracy i oddania…” – dodał. Podziękowania za doskonałe osiągnięcia w realizacji zadań szef lubelskiego garnizonu skierował do kadry kierowniczej – swoich zastępców, komendantów miejskich i powiatowych lubelskiego garnizonu, naczelników wydziałów oraz kierowników sekcji i zespołów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Pan Komendant odniósł się na także do zadań i kolejnych wyzwań, jakie czekają nas w bieżącym roku. To między innymi dalsze prace związane z odbudową i przywracaniem kolejnych posterunków oraz budowa szkoły policji.

Kolejna część odprawy to podsumowanie pracy policjantów pionu kryminalnego.

Ubiegły rok to zdecydowana walka z przestępczością. W 2021 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 33.631.

Pierwsze miejsce w kraju Lubelska Policja zajmuje pod względem wykrywalności przestępstw kryminalnych na poziomie 78,3%, gdzie średnia krajowa wynosi 65,3%. Ogólna zaś liczba stwierdzonych w województwie przestępstw kryminalnych to 19 145,

Policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji

I miejsce w kraju pod kątem wykrywalności, kryminalni z województwa lubelskiego zajęli w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. (rozbój, kradzież, bójka i pobicie, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu). Ilość przestępstw stwierdzonych wyniosła w tej grupie 6809.

Wybrane kategorie przestępstw

Rozbój

184 przestępstwa stwierdzone w 2021 roku. Wykrywalność 95,2%. II miejsce w kraju.
W 2020 roku stwierdzono 203 przestępstwa rozboju z wykrywalnością 93,1%.

Bójka

166 przestępstw stwierdzonych w 2021 roku. Wykrywalność 96,4%. I miejsce w kraju.
W 2020 roku stwierdzono 204 przestępstw bójki z wykrywalnością 92,6%.

Kradzież z włamaniem

2175 przestępstw stwierdzonych w 2021 roku. Wykrywalność 68,5%. II miejsce w kraju.
W 2020 roku stwierdzono 1945 przestępstw z wykrywalnością 60,8%.

Kradzież

2690 przestępstw stwierdzonych w 2021 roku. Wykrywalność 60,6%. I miejsce w kraju.
W 2020 roku stwierdzono 2303 przestępstw z wykrywalnością 57,9%.

Kradzież pojazdu

63 przestępstwa stwierdzone w 2021 roku. Wykrywalność 63,5%. I miejsce w kraju.
W 2020 roku stwierdzono 56 przestępstw z wykrywalnością 62,5%.

Uszczerbek na zdrowiu

424 przestępstwa stwierdzone w 2021 roku. Wykrywalność 95,3%. II miejsce w kraju.
W 2020 roku stwierdzono 437 przestępstw z wykrywalnością 96,8%.

Uszkodzenie rzeczy

1170 przestępstwa stwierdzone w 2021 roku. Wykrywalność 54,4%. II miejsce w kraju.
W 2020 roku stwierdzono 1174 przestępstw z wykrywalnością 56,3%.

Ubiegły rok, to również realizacje dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej. Na terenie województwa lubelskiego policjanci zdjęli z rynku ponad 552 kg narkotyków.

Plantacja marihuny.

W postępowaniach prowadzonych przez Policję we wszystkich kategoriach przestępstw, wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych wyniosła łącznie blisko 50 mln złotych.

Ruch drogowy

Policjanci ruchu drogowego każdego dnia dokładali wszelkich starań, by na drogach Lubelszczyzny było bezpiecznie. Był to kolejny rok, w którym została utrzymana tendencja spadkowa dotycząca liczby wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych. W minionym roku odnotowaliśmy 899 wypadków – o 22 mniej niż w ubiegłym roku (921). Spadek dotyczy również liczby ofiar śmiertelnych, gdzie w 2021 r . w wypadkach zginęło 135 osób, a w 2020 r. – 156 (spadek o 21). Niestety wzrost (o 44) odnotowano wśród osób rannych: w 2021 r. obrażenia wskutek wypadków odniosło 976 osób, zaś w 2020 r. – 932.

Policjanti podczas kontroli pojazdu.

Głównymi przyczynami wypadków było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, czy nieprawidłowe zachowania wobec pieszych.

Dbanie o bezpieczeństwo na drogach to miedzy innymi częste kontrole kierujących pod kątem sprawdzania stanu trzeźwości. Funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili blisko 836 096 badań wobec kierujących na zawartość alkoholu.  Ujawnili łącznie 1692 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) oraz 449 kierujących pojazdami w stanie po użyciu alkoholu (wykroczenie). Z kolei 1475 kierujących poddano badaniu na zawartość środków działających podobnie do alkoholu, ujawniając 92 osoby znajdujące się pod ich wpływem.

Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych policjanci zatrzymali 2960 uprawnień do kierowania osobom, które w terenie zabudowanym przekroczyły prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę. Za niewłaściwy stan techniczny pojazdów, brak badań oraz naruszenie wymagań ochrony środowiska zatrzymano 16 282 dowody rejestracyjne.

Policjaci jadą na motocyklach służbowych.

Nie sposób pominąć aktywności policjantów ze specjalnej grupy „Speed”, którzy skontrolowali łącznie 46 955 pojazdów, ujawnili 53 421 wykroczeń (w tym 866 za jazdę powyżej 50 km/h) oraz 103 przestępstwa, zatrzymali 839 praw jazdy.

Stop klatka z videorejestratora na którym widać pomiar pojazdu poprzedzającego wynosi on 240 kilometrów na godzinę.

Na potrzeby działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, policjanci wykorzystywali też bezzałogowe statki powietrzne. Drony wykorzystywane były przez policjantów z drogówki w 63 akcjach.

Poza obowiązkami, które na stałe wpisują się w charakter policyjnej służby, realizowaliśmy dodatkowe cele i zadania.  Te pierwsze ukierunkowane były na  walkę z pandemią, te drugie – ochronę polskiej granicy.

Walka z Covid-19

Po raz kolejny dodatkowe obowiązki przyniosła walka z pandemią. Oprócz  zaangażowania funkcjonariuszy w wypełnianie ustawowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, policjanci  byli zobligowani do kontroli osób objętych izolacją i kwarantanną domową. W minionym roku funkcjonariusze zrealizowali ponad 4,5 miliona sprawdzeń takich osób.

Policjanci na służnie w galerii handlowej.

Z kolei w zakresie kontroli przemieszczania się, nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania ust i twarzy, gromadzenia się i przemieszczania w transporcie zbiorowym, na terenie województwa lubelskiego policjanci podjęli blisko 70 tysięcy interwencji.

Granica

W związku z działaniami realizowanymi w strefie nadgranicznej na terenie woj. lubelskiego do działań zaangażowano (na zasadzie wielokrotności) ponad 40 tys. policjantów, z czego blisko 12 600 funkcjonariuszy skierowano bezpośrednio w rejon przygraniczny, a ponad 29 tysięcy – na punkty kontrolne. W wyniku działań wylegitymowano ponad 76 tysięcy osób, skontrolowano ponad pół miliona pojazdów. Policjanci ujawnili 3800 wykroczeń i 20 przestępstw. Zatrzymanych zostało 9 osób. W związku z działaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie nielegalnej imigracji ujawniono 63 osoby nielegalnie przebywające na terytorium RP.

Logistyka

Miniony rok był kolejnym, w którym zrealizowano wiele przedsięwzięć związanych z inwestycjami i modernizacją.  Tabor Lubelskiej Policji zasiliły łącznie 93 nowe pojazdy.

Na zdjęciu nowy oznakowany vw crafter.

W ramach dofinasowania środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wprowadzono do użytku kolejne dwa nieoznakowane pojazdy hybrydowe marki BMW 330e xDrive plug-in oraz dwa oznakowane radiowozy marki Skoda Superb z napędem hybrydowym. Użytkowanie tych ekologicznych pojazdów pozwoli na skuteczną walkę z piratami drogowymi. Z kolei dzięki dofinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego Lubelska Policja wzbogaciła się o kolejnych 28 radiowozów, służących do typowej pracy patrolowej,  jak i tych służących policjantom pionu kryminalnego. To pojazdy takich marek jak: Kia Cee’d, BMW, Kia Sportage, Toyota Corolla i Suzuki SX4.

Skody oznakowane z napisem policja.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w tym roku została także doposażona w 8 rowerów elektrycznych marki Leader Fox Denver. 4 rowery zostały zakupione dzięki przekazanym środkom finansowym z Urzędu Miasta Lublin w wysokości 32 000 złotych.

Natomiast pozostałe 4 rowery o wartości 32 000 zł zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jako darowizna rzeczowa z Województwa Lubelskiego.

Ponadto sfinalizowano wiele inwestycji, takich jak termomodernizacja i modernizacja jednostek Policji garnizonu lubelskiego: Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim i Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. W trakcie realizacji pozostaje termomodernizacja Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Zrealizowana została także inwestycja dotycząca budowy nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy ulicy Aleja Unii Lubelskiej. W dniu 20 maja 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku. Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem oszacowano na ponad 14 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone na ten cel pochodziły głównie z Programu Modernizacji Policji oraz z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji.

Komisariat Pierwszy Policji w Lublinie

Łącznie na działalność inwestycyjną oraz remontową w 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 25 983 255,00 złotych W ubiegłym roku zawarto 18 umów dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej w tym: 6 na zadania inwestycyjne i 12 na zadania remontowe.

Podczas odprawy głos zabrał Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk: „… w imieniu Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki serdecznie dziękuję za to, że bardzo widoczna jest Wasza praca i dbałość o bezpieczeństwo…”.  Pan Wicewojewoda szczególne słowa podziękowania  wyraził  za efektywne zwalczanie przestępczości narkotykowej, zabezpieczanie i „zdejmowanie” z rynku narkotyków, które niosą śmierć.  Na koniec przemówienia dodał: „…Życzę tego poczucia bezpieczeństwa również policjantom i pracownikom Policji. Abyście pracowali w bezpiecznych i dobrych warunkach, żeby zdrowie i życie był na pierwszym miejscu…” –

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, słowa skierował Pan Sebastian Trojak – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który podziękował za pracę funkcjonariuszy w minionym roku. Jak powiedział, był to trudny okres, w szczególności pod względem obowiązku dyscyplinowania mieszkańców w przestrzeganiu zasad sanitarnych. Podziękował mundurowym za profesjonalizm, spokój i opanowanie, za jakość pracy i jej efektywność. Wyraził także wdzięczność, za odtwarzanie posterunków policji, ponieważ tej bliskości mieszkańcy bardzo potrzebują.

O wysokim poziomie współpracy z Policją Lubelską mówił również Prokurator Okręgowy w Lublinie Pan Robert Malicki. Za ten wysiłek i podejmowany trud w ściganiu sprawców kryminalnych przestępstw Pan Prokurator podziękował zarówno w imieniu swoim, jak też Prokuratora Regionalnego w Lublinie.

Zespół Prasowy

Wydział Komunikacji Społecznej

KWP w Lublinie

Content retrieved from: https://lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/122219,Podsumowanie-2021-roku-w-lubelskim-garnizonie-Policji.html.